es parama

Projektas- E.komercijos modelio diegimas UAB „AKA Baltic“

UAB „Aka Baltic“ įsteigta 2008 metais yra viena didžiausių įmonių Baltijos šalyse vėliavų gamybos, spaudos darbų, vėliavų stiebų, reklaminių stendų ir prekybinių palapinių pardavimo srityse. Esame vieninteliai oficialūs didžiausio pasaulio vėliavų stiebų gamintojo FLAGMORE atstovai Lietuvoje. Įmonė pati vykdo visus vėliavų gamybos procesus nuo spausdinimo, siuvimo  iki tiekimo vartotojams. Gamyboje naudojamos naujausios technologijos ir moderni įranga, kas įgalina užtikrinti puikią gaminių kokybę. Ilgų metų darbo ir praktikos dėka, sukaupėme didelę patirtį, todėl savo klientams siūlome tik laiko patikrintas, bei kokybiškas prekes, pritaikytas pagal išrankiausių klientų poreikius.

Susidūrus su pasauline COVID-19 pandemija kaip ir daugelis įmonių, UAB „Aka Baltic“ turėjo įvertinti naujas pardavimo galimybes siekiant saugiai parduoti įmonės gaminamus produktus rinkoje. Siekiant sumažinti tiesioginio kontakto susitikimų skaičių nuspręsta įsidiegti elektroninės prekybos platformą. Įmonė šio projekto įgyvendinimo metu planuoja savo veikloje įdiegti e-komercijos modelio sprendinius, kurie sudarytų sąlygas didinti veiklos efektyvumą ir pardavimo pajamas, bei sėkmingai įveikti COVID-19 pandemijos keliamus iššūkius.

Įvertinus projekto naudą buvo suteiktas finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo pagal 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“ priemonės Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 „E. komercijos modelis COVID-19“  kvietimą. Projektas finansuojamas kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.


DUOMENYS APIE PROJEKTĄ:

Projekto numeris: Nr. 13.1.1-LVPA-K-860-01- 1023

Projekto pavadinimas:         E.komercijos modelio diegimas UAB „AKA Baltic“

Priemonė - 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“ priemonės Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 „E. komercijos modelis COVID-19“

Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė: nuo 2022-02-07 iki 2023-07-06

Skirta finansavimo suma: 43 125,00 EUR

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projektas: Skaitmeninių technologijų diegimas UAB "AKA BALTIC"

UAB „Aka Baltic“ įsteigta 2008 metais yra viena didžiausių įmonių Baltijos šalyse vėliavų gamybos, spaudos darbų, vėliavų stiebų, reklaminių stendų ir prekybinių palapinių pardavimo srityse. Įmonė pati vykdo visus vėliavų gamybos procesus nuo spausdinimo, siuvimo  iki tiekimo vartotojams. Gamyboje naudojamos naujausios technologijos ir moderni įranga, kas įgalina užtikrinti puikią gaminių kokybę. Siekiant pagerinti įmonės veiklą buvo atliktas technologinis auditas, kuris įvertino, jog dalis šiuo metu vykdomų gamybos procesų galėtų būti automatizuoti ir tokiu būdu pakelti jų efektyvumą vykdant gamybą. Skaitmenizavus konkrečius gamybos procesus būtų galima padidinti įmones darbo našumą, sumažinti laiką tarp užsakymo įvykdymo ir galutinio produkto pagaminimo. Tokiu būdu įmonė galėtų atlikti užsakymus žymiai sparčiau, kas leistų įgyti pranašumą prie rinkoje esančius konkurentus. Projektu siekiama įdiegti pažangią gamybos technologija, kuri įmonei suteiktų sąlygas padidinti gaminamos produkcijos pagaminimo greitį, sumažinti išlaidas ir medžiagų suvartojimą, taip pat pagerintų veiklų tikslumą bei sumažintų atliekų kiekį gamyboje. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo

Projekto numeris: Nr. 03.3.1-LVPA-K-854-02-0150

Projekto pavadinimas: Skaitmeninių technologijų diegimas UAB "AKA Baltic"

Priemonė – pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-854 „Pramonės skaitmeninimas LT“

Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė: nuo 2020-04-17 iki 2023-01-27

Skirta finansavimo suma: 72 224,00 EUR